Đang tải
Thống kê
24,739,055,250,000 VNĐ
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 19 Aug 2020 Cập nhật
Tên miền accounts.google.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 24,739,055,250,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(United States)
1
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
24 trên 100
Domain Authority
0 trên 100
Thông tin website

Đăng nhập - Tài khoản Google

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 39,268,341
pageviews Số trang xem hàng ngày 255,244,216
cash Thu nhập mỗi ngày 2,061,591,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia United States
Xếp hạng Xếp hạng United States 1
Backlink Backlink 1,635,611
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 1
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,191 giây (đạt 70%)
Biểu đồ truy cập
accounts.google.com
Biểu đồ tìm kiếm
accounts.google.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 1
links Tổng backlink N/A
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 24/100
DA Domain Authority 0/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: https://accounts.google.com/ Content-Length: 210 Date: Tue, 18 Aug 2020 20:29:41 GMT Expires: Tue, 18 Aug 2020 20:29:41 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE HTTP/2 302 content-type: text/html; charset=UTF-8 strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains x-frame-options: DENY content-security-policy: script-src 'report-sample' 'nonce-97B8lxriCCMANbfRpYSviA' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';object-src 'none';base-uri 'self';report-uri /cspreport location: https://accounts.google.com/ServiceLogin?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2F content-length: 338 date: Tue, 18 Aug 2020 20:29:41 GMT expires: Tue, 18 Aug 2020 20:29:41 GMT cache-control: private, max-age=0 x-content-type-options: nosniff x-xss-protection: 1; mode=block server: GSE set-cookie: GAPS=1:FGCWzvMTWoTAoswQOUX-jamZGP2HYw:11szmeRpX-gFU7MG;Path=/;Expires=Thu, 18-Aug-2022 20:29:41 GMT;Secure;HttpOnly;Priority=HIGH set-cookie: __Host-GAPS=1:FGCWzvMTWoTAoswQOUX-jamZGP2HYw:11szmeRpX-gFU7MG;Path=/;Expires=Thu, 18-Aug-2022 20:29:41 GMT;Secure;HttpOnly;Priority=HIGH alt-svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-27=":443"; ma=2592000,h3-T050=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43" HTTP/2 200 content-type: text/html; charset=utf-8 x-frame-options: DENY x-auto-login: realm=com.google&args=continue%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.google.com%252F cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT date: Tue, 18 Aug 2020 20:29:41 GMT content-length: 1503780 strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains content-security-policy: script-src 'report-sample' 'nonce-OlX5UyVVpYMGD66JxEg8BQ' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';object-src 'none';base-uri 'self';report-uri /cspreport x-content-type-options: nosniff x-xss-protection: 1; mode=block server: GSE set-cookie: GAPS=1:_CWSQdPlBC4vY7HBgRKjC1n9Fu1fDQ:nZES6ahDvRwYjfQ5;Path=/;Expires=Thu, 18-Aug-2022 20:29:41 GMT;Secure;HttpOnly;Priority=HIGH set-cookie: __Host-GAPS=1:_CWSQdPlBC4vY7HBgRKjC1n9Fu1fDQ:nZES6ahDvRwYjfQ5;Path=/;Expires=Thu, 18-Aug-2022 20:29:41 GMT;Secure;HttpOnly;Priority=HIGH alt-svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-27=":443"; ma=2592000,h3-T050=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm