Đang tải
Thống kê
591,864,000 VNĐ cash icon
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 04 May 2021 Cập nhật
Tên miền coolmate.me có đuôi mở rộng .me. Ước tính trị giá khoảng 591,864,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(Vietnam)
673
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
39 trên 100
Domain Authority
22 trên 100
Thông tin website

CoolMate - Giải pháp mua sắm cả tủ đồ cho nam giới - Cool Mate

Coolmate giải pháp mua sắm cả tủ đồ cho nam giới đầy đủ áo thun, quần short, quần lót, tất (vớ), đồ thể thao. Mua online tại coolmate.me chất lượng tốt giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh toàn quốc, đổi trả miễn phí 60 ngày.

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 4,095
pageviews Số trang xem hàng ngày 20,475
cash Thu nhập mỗi ngày 210,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia Vietnam
Xếp hạng Xếp hạng Vietnam 673
Backlink Backlink 62
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 94,869
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,095 giây (đạt 71%)
Biểu đồ truy cập
coolmate.me
Biểu đồ tìm kiếm
coolmate.me
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 94,869
links Tổng backlink 716
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 39/100
DA Domain Authority 22/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: awselb/2.0 Date: Tue, 04 May 2021 10:24:00 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 134 Connection: keep-alive Location: https://coolmate.me:443/ HTTP/2 301 date: Tue, 04 May 2021 10:24:00 GMT content-type: text/html content-length: 162 location: https://www.coolmate.me/ set-cookie: AWSALB=qi/oiaOvNRB1IZtBK3GEcDQuI/dmT0qrjFMrc7TiWRJBuPlB9p2FebMwlwmJMrG1SkvY9/qm1UdjUaDB25ZXF1MNjDno7uJfnuOZm9XiZShhqmGgzWhPmICgoswG; Expires=Tue, 11 May 2021 10:24:00 GMT; Path=/ set-cookie: AWSALBCORS=qi/oiaOvNRB1IZtBK3GEcDQuI/dmT0qrjFMrc7TiWRJBuPlB9p2FebMwlwmJMrG1SkvY9/qm1UdjUaDB25ZXF1MNjDno7uJfnuOZm9XiZShhqmGgzWhPmICgoswG; Expires=Tue, 11 May 2021 10:24:00 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure server: nginx HTTP/2 200 date: Tue, 04 May 2021 10:24:00 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 set-cookie: AWSALB=kf13UE04eGxK8ByLzlROW5FeZkK+z6Sjvz+aqaPOqIQVrlzk+o84/7e5nRjWevXSC/WHP3QaqxvECBWdYjJZ/3+6syDTZ7g4CpjPgnDZMp6kZpgZRJOXWPbuGpMN; Expires=Tue, 11 May 2021 10:24:00 GMT; Path=/ set-cookie: AWSALBCORS=kf13UE04eGxK8ByLzlROW5FeZkK+z6Sjvz+aqaPOqIQVrlzk+o84/7e5nRjWevXSC/WHP3QaqxvECBWdYjJZ/3+6syDTZ7g4CpjPgnDZMp6kZpgZRJOXWPbuGpMN; Expires=Tue, 11 May 2021 10:24:00 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure server: nginx vary: Accept-Encoding access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS access-control-allow-headers: Content-Type, Content-Range, Content-Disposition, Content-Description cache-control: no-cache, private set-cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6ImFJajc2eEUxUHBGXC96Z1NEQVNEVlRRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlFnMCtaQXlaZnRMSDFVSHFxZ1QrNVFOSWF4cDRRMFhqcjFtcXdkY0Z3amkycTVkSWdXb0x2eUtyd3VMOWZcL2tyIiwibWFjIjoiMmJmMmRjMzYwMTExZGViNTU2ZWUyMmJkMmZmNDBiZTNhNzY0NDU4ZWQ3NjlmMGZlMzM2NDVkMjI2YTI0NTJiOSJ9; expires=Tue, 04-May-2021 12:24:00 GMT; Max-Age=7200; path=/ set-cookie: laravel_session=eyJpdiI6ImsyWWhCbXdlQUxyZ0NjRUxYSmFNYlE9PSIsInZhbHVlIjoiaG1QMmxpUGxkSHFRSDVqWlZQeHdMYmllWTBDS01YQlpkdUNCTEhiNzZCRUhGQUpcL01RUW96QlpZdzdMMEZFSzAiLCJtYWMiOiIzYmVjMWFmMDZiODAxODM0ZmJhODhjZDQ3MWUyNGI1MTA3ZWE1ODJjMTVhMjEzNDk3YjZkN2U3ZjYzNWZiNzgwIn0%3D; expires=Tue, 04-May-2021 12:24:00 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly set-cookie: device_token=de7c6fa2ed11ebfa90df1d9cc1f52a7a; expires=Wed, 29-Mar-2023 21:04:00 GMT; Max-Age=60000000; path=/; httponly set-cookie: box_token=d8d5bf7c073faa6c917a7d981fcf17cf; expires=Wed, 29-Mar-2023 21:04:00 GMT; Max-Age=60000000; path=/; httponly set-cookie: cart_quantity=0; expires=Wed, 29-Mar-2023 21:04:00 GMT; Max-Age=60000000; path=/; httponly access-control-allow-headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Authorization, X-Auth-Token, Content-Type, Content-Length, application/json
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước
ns2.matbao.com 35.198.246.158 country flag SG
ns1.matbao.com 13.250.228.99 country flag SG

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm