Đang tải
Thống kê
24,739,057,077,000 VNĐ
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 19 Oct 2019 Cập nhật
Tên miền datastudio.google.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 24,739,057,077,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(United States)
1
Điểm tốc độ
87 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
0 trên 100
Domain Authority
0 trên 100
Thông tin website

Data Studio Product Overview

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 39,268,341
pageviews Số trang xem hàng ngày 255,244,216
cash Thu nhập mỗi ngày 2,061,591,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index 74,500
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia United States
Xếp hạng Xếp hạng United States 1
Backlink Backlink 2,127,432
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 1
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,283 giây (đạt 67%)
Biểu đồ truy cập
datastudio.google.com
Biểu đồ tìm kiếm
datastudio.google.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 1
links Tổng backlink N/A
speed Tốc độ web 87/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 0/100
DA Domain Authority 0/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook 236
fb Bình luận Facebook 127
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Type: application/binary Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT Date: Sat, 19 Oct 2019 10:19:58 GMT Location: https://datastudio.google.com/ Content-Length: 0 P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." Server: ESF X-XSS-Protection: 0 X-Frame-Options: SAMEORIGIN Set-Cookie: NID=189=YlRfGs0XgScB_O4feyXaAR1WS1jI7_gNmVye0vHPDE-0UAcqJO-0g_k_O2d1n1pxCLr3hjSv2yf0xhNCf-WO_Ga5s08O5s4aOsTgCYKx7QATiYey0CeHwGYVcWIXFxuLYjLJC7oPHpX17GdO7LWUEdStU9CG6Lb_92sNEEhJc4w; expires=Sun, 19-Apr-2020 10:19:58 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly HTTP/2 302 content-type: application/binary cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT date: Sat, 19 Oct 2019 10:19:58 GMT location: https://datastudio.google.com/overview content-length: 0 p3p: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." server: ESF x-xss-protection: 0 x-frame-options: SAMEORIGIN set-cookie: NID=189=d841bfspLczreXbPRYa9gZS9HQ1U6Xt27K4lpcYW3SlkY6xeGk1fHbjke5Eqy-INXqqQLmoJ7MCM9fi6NgsS6q42411AI_9mhb4fu-istrVo8m2Ipt9jz8ZSv-vkhXx_1eQvlMvKRjcNRebjj8b55CCHvhuuyLGw1GvA4dN3snk; expires=Sun, 19-Apr-2020 10:19:58 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly alt-svc: quic=":443"; ma=2592000; v="46,43",h3-Q048=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000 HTTP/2 200 content-type: text/html; charset=utf-8 x-cloud-trace-context: c764ce4dc1831410c68648f8a1f4f813;o=1 content-length: 4131 date: Sat, 19 Oct 2019 10:19:58 GMT server: Google Frontend alt-svc: quic=":443"; ma=2592000; v="46,43",h3-Q048=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm