Đang tải
Thống kê
12,762,584,772,000 VNĐ
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 09 Jan 2021 Cập nhật
Tên miền gaming.youtube.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 12,762,584,772,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(United States)
2
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
37 trên 100
Domain Authority
100 trên 100
Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 22,553,739
pageviews Số trang xem hàng ngày 146,599,303
cash Thu nhập mỗi ngày 1,184,064,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia United States
Xếp hạng Xếp hạng United States 2
Backlink Backlink 988,820
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 2
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 2,803 giây (đạt 24%)
Biểu đồ truy cập
gaming.youtube.com
Biểu đồ tìm kiếm
gaming.youtube.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 2
links Tổng backlink 187,170
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 37/100
DA Domain Authority 100/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: https://www.youtube.com/gaming Content-Type: text/html; charset=UTF-8 X-Content-Type-Options: nosniff Date: Sat, 09 Jan 2021 12:47:20 GMT Expires: Sat, 09 Jan 2021 13:17:20 GMT Server: sffe Content-Length: 227 X-XSS-Protection: 0 Cache-Control: public, max-age=1800 Age: 3 HTTP/2 302 content-type: application/binary x-content-type-options: nosniff cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT date: Sat, 09 Jan 2021 12:47:23 GMT location: https://m.youtube.com/gaming content-length: 0 x-frame-options: SAMEORIGIN strict-transport-security: max-age=31536000 p3p: CP="This is not a P3P policy! See http://support.google.com/accounts/answer/151657?hl=en-GB for more info." server: ESF x-xss-protection: 0 set-cookie: YSC=tWeEt48iznE; Domain=.youtube.com; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=none set-cookie: VISITOR_INFO1_LIVE=z8w6ImOdvx4; Domain=.youtube.com; Expires=Thu, 08-Jul-2021 12:47:23 GMT; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=none set-cookie: CONSENT=WP.28f30c; expires=Fri, 01-Jan-2038 00:00:00 GMT; path=/; domain=.youtube.com alt-svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43" HTTP/2 200 x-frame-options: SAMEORIGIN cache-control: no-cache content-type: text/html; charset=utf-8 expires: Tue, 27 Apr 1971 19:44:06 GMT p3p: CP="This is not a P3P policy! See http://support.google.com/accounts/answer/151657?hl=en for more info." x-content-type-options: nosniff date: Sat, 09 Jan 2021 12:47:23 GMT server: YouTube Frontend Proxy x-xss-protection: 0 alt-svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43" accept-ranges: none vary: Accept-Encoding
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm