Đang tải
Thống kê
7,193,970,000 VNĐ cash icon
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 14 Aug 2020
Tên miền gmail.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 7,193,970,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(Argentina)
411
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
87 trên 100
Domain Authority
0 trên 100
Thông tin website

Gmail

Gmail là email trực quan, hiệu quả và hữu ích. 15 GB bộ nhớ, ít spam hơn và truy cập di động.

Công Ty CP Thương Mại Hải Cơ

Địa chỉ: Hậu ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 39971454

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 58,196
pageviews Số trang xem hàng ngày 320,078
cash Thu nhập mỗi ngày 3,045,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia Argentina
Xếp hạng Xếp hạng Argentina 411
Backlink Backlink 78,982
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 3,439
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,192 giây (đạt 70%)
Biểu đồ truy cập
gmail.com
Biểu đồ tìm kiếm
gmail.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 3,439
links Tổng backlink N/A
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 87/100
DA Domain Authority 0/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: https://www.google.com/gmail/ Content-Type: text/html; charset=UTF-8 X-Content-Type-Options: nosniff Date: Fri, 14 Aug 2020 05:27:33 GMT Expires: Fri, 14 Aug 2020 05:57:33 GMT Server: sffe Content-Length: 226 X-XSS-Protection: 0 Cache-Control: public, max-age=1800 Age: 881 HTTP/2 302 location: https://mail.google.com/mail/ cache-control: private content-type: text/html; charset=UTF-8 x-content-type-options: nosniff date: Fri, 14 Aug 2020 05:42:15 GMT server: sffe content-length: 226 x-xss-protection: 0 alt-svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-27=":443"; ma=2592000,h3-T050=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43" HTTP/2 302 content-type: text/html; charset=UTF-8 cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT date: Fri, 14 Aug 2020 05:42:15 GMT location: https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/&ss=1&scc=1<mpl=default<mplcache=2&emr=1&osid=1# x-content-type-options: nosniff x-frame-options: SAMEORIGIN content-security-policy: frame-ancestors 'self' x-xss-protection: 1; mode=block server: GSE alt-svc: clear accept-ranges: none vary: Accept-Encoding HTTP/2 200 content-type: text/html; charset=UTF-8 x-frame-options: DENY link: ; rel="canonical" x-auto-login: realm=com.google&args=service%3Dmail%26continue%3Dhttps%253A%252F%252Fmail.google.com%252Fmail%252F cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT date: Fri, 14 Aug 2020 05:42:15 GMT content-length: 64238 strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains content-security-policy: script-src 'nonce-tzV4TocHYa/WejXistaOHQ' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';object-src 'none';base-uri 'self';report-uri /cspreport x-content-type-options: nosniff x-xss-protection: 1; mode=block server: GSE set-cookie: GAPS=1:9FjSL7-6jRjXyHzF-trXP0Bg9n4xuQ:J1-nHIQjQIQKHzL6;Path=/;Expires=Sun, 14-Aug-2022 05:42:15 GMT;Secure;HttpOnly;Priority=HIGH set-cookie: __Host-GAPS=1:9FjSL7-6jRjXyHzF-trXP0Bg9n4xuQ:J1-nHIQjQIQKHzL6;Path=/;Expires=Sun, 14-Aug-2022 05:42:15 GMT;Secure;HttpOnly;Priority=HIGH alt-svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-27=":443"; ma=2592000,h3-T050=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước
ns4.google.com 216.239.38.10 country flag CA
ns1.google.com 216.239.32.10 country flag CA
ns3.google.com 216.239.36.10 country flag CA
ns2.google.com 216.239.34.10 country flag CA

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm