Đang tải
Thống kê
307,166,013,000 VNĐ cash icon
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 04 May 2021 Cập nhật
Tên miền lenovo.com có đuôi mở rộng .com, đã đăng ký được 18 năm, 8 tháng & 19 ngày trước tại MarkMonitor Inc.. Ước tính trị giá khoảng 307,166,013,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(India)
494
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
42 trên 100
Domain Authority
91 trên 100
Thông tin website

Lenovo® Official Singapore Site | Laptops, Tablets, Desktops, Data Center | Lenovo Singapore

Visit Lenovo Singapore official site and buy online the best laptops, notebooks, tablets, data centers & desktops for your home and business. talk to our sales advisor at 800-601-1481.

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 204,684
pageviews Số trang xem hàng ngày 1,023,420
cash Thu nhập mỗi ngày 10,752,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia India
Xếp hạng Xếp hạng India 494
Backlink Backlink 7,892
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 714
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 3,177 giây (đạt 19%)
Biểu đồ truy cập
lenovo.com
Biểu đồ tìm kiếm
lenovo.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 714
links Tổng backlink 142,597
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 42/100
DA Domain Authority 91/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: AkamaiGHost Content-Length: 0 Location: http://www.lenovo.com/ Date: Tue, 04 May 2021 17:12:03 GMT Connection: keep-alive HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: AkamaiGHost Content-Length: 0 Location: https://www.lenovo.com/ Date: Tue, 04 May 2021 17:12:03 GMT Connection: keep-alive x-frame-options: SAMEORIGIN x-xss-protection: 1; mode=block Set-Cookie: akavpau_WaitingRoomController=1620148623~id=bd476c7c0ca0e4bba477f0b4bac626b1; Domain=www.lenovo.com; Path=/ Set-Cookie: bm_sz=B8BE8EEFDDF690C35A6BB14FFBFF9497~YAAQNR0gFz+KxjR5AQAA04RdOAuH9zK+CbVWlBYV8e1oGDut5vR2/U2yCfyXSzEaaChyxWtXFf/NICzuxmrlddZCAinlcLv0JVVax0lSezJBLnpQdspni18bjhLDoWT0hfbmLqkDhtkwrXp7n8FYpvkrCy//pbcYCijoRO3Z1NvrFcc396aJiSBWQGvfHhWU; Domain=.lenovo.com; Path=/; Expires=Tue, 04 May 2021 21:12:03 GMT; Max-Age=14400; HttpOnly Set-Cookie: _abck=7EF535E9847E292574FAD6EF6D9B862C~-1~YAAQNR0gF0CKxjR5AQAA04RdOAUup86qBG7GwBpZFiRT4C7xqmwkPjM0/Z/PLLMj5V5j+hz1RrPKA/SoxdC+ziwqbvQlYPsRVVTg8zIGuTSoyqfcAURRqgxZXjIXEUJA1BHEXOaRH2RFPcOfxVOmx2HxownxYQvGRP/fzEQF31xzoE20lGSv8sJoFv665LNbpTVif1uP5hTBy6cey+A2DmtP/gRaciwgPKTRg832R70WpUQ0kfEvB2G+FgsMVoFHbxgh63k/J+VvnIL+m5Y5ho8mGZR/7o8f1Z5L+mernAcu3dm3bj5Vym7k5lZ0CgrGmaH3ghh6fZcDbyq2mPH1BPSc58yL5ls+~-1~-1~-1; Domain=.lenovo.com; Path=/; Expires=Wed, 04 May 2022 17:12:03 GMT; Max-Age=31536000 HTTP/2 301 server: AkamaiGHost content-length: 0 location: https://www.lenovo.com/sg/en/ date: Tue, 04 May 2021 17:12:03 GMT strict-transport-security: max-age=15768000 ; includeSubDomains ; preload x-frame-options: SAMEORIGIN x-xss-protection: 1; mode=block set-cookie: akavpau_WaitingRoomController=1620148623~id=bd476c7c0ca0e4bba477f0b4bac626b1; Domain=www.lenovo.com; Path=/; Secure; SameSite=None set-cookie: bm_sz=72EF1867BB3C6DC7941E762540478D37~YAAQNR0gF0GKxjR5AQAA94RdOAum5ITSwS5oGtY/BP2ZUmG/Bwh0NmYrMBD2HAt/YNg4+HFgksR9RTA1WpCXu/gbQrBfWLOEMycY5V/wS+0l1p4Jq+QFPsDSvkbl01gPL2RRQQJZqqJ8DyaZwZ4T0Gz+HhhqRu+dJuvhdZYLBGfhSV37PCOWh0WJgOPC3M00; Domain=.lenovo.com; Path=/; Expires=Tue, 04 May 2021 21:12:03 GMT; Max-Age=14400; HttpOnly set-cookie: _abck=9507E73724DACB6CAEAE5AE264EA221E~-1~YAAQNR0gF0KKxjR5AQAA94RdOAX+DcK697zxUaTYkm7RptaUfzg8Is/LPxKSaK3mg0hgP3Auk2jjGzIK8YWowzfBdC8NySBeact90+YiWz3Bp4jNc9XJj2CUvi4DD8UijjZIFE4t6Rfm2MRdoSGM+VWyuEPKJQFWcQ77lmCcv6K6dqhfOInlROWE6hQBmp8VHCpGaDc4Ihw0tXuScEThCMpZ2eCogQQR/ans9ZZ4FU7xIh/6wE9BPbdpdBLarx14irqS1IWeC1wuVHd68oBREnWnzyuLi2vTEgz8+iooE48qg1m6I+eEnqGhW+DHCX51tGePcim1NYOl3lkRT36tVyEN5cawfAlyZGGVBs2kIMc5PjSpzV1H3ZpSoSDy~-1~-1~-1; Domain=.lenovo.com; Path=/; Expires=Wed, 04 May 2022 17:12:03 GMT; Max-Age=31536000; Secure HTTP/2 200 x-xss-protection: 1; mode=block x-frame-options: DENY content-type: text/html;charset=UTF-8 content-language: en-SG cache-control: max-age=6600 expires: Tue, 04 May 2021 19:02:03 GMT date: Tue, 04 May 2021 17:12:03 GMT set-cookie: ak_bmsc=82D958C8E5AF022BDA3975102454C59D17201D359577000063809160411E7534~pl3scl+WMw3vU4KKKxAQKlWP5wMQULRW9Xf215V4o87sEWnt4wpnbnGUr+Sb01BKqWQHoDbiiPeF5dg4wIQO9VVTzjiuShnbYU+xuKByZVGzMU/zIuFbaK8r/BCMsAWJ2IJzlEuhjrfZ8YlPyA87eSurFcShnQHfUF+05VlWLKyzewh6D9LJY2lO6ak5x0QMaVmI8NtyDlvdij4YqiMrQ3FFqbM7RjskeapE/JPRVgd1I=; expires=Tue, 04 May 2021 19:12:03 GMT; max-age=7200; path=/; domain=.lenovo.com; HttpOnly origin-id: www-content x-akam-sw-version: 0.5.0 strict-transport-security: max-age=15768000 ; includeSubDomains ; preload set-cookie: akavpau_WaitingRoomController=1620148623~id=bd476c7c0ca0e4bba477f0b4bac626b1; Domain=www.lenovo.com; Path=/; Secure; SameSite=None set-cookie: bm_sz=8454B85B1A6BF936C5F7F51EFA0A37C5~YAAQNR0gF0OKxjR5AQAAMYVdOAtw8c1rqSjanAXmc24qjJzkOa3+DnHV4sNts7b4zHMv7wRd5Vce1IDEEBW8y+bS141rF2oQu4Cjy19/e8N/331KKbtHrsQlUs2G79J3SKoe+yzfWJZG1fcFxiOy4wbZ1Zvkj82Edyij8N7HdhCjnc7RK+XjIgWVAT78a0AK; Domain=.lenovo.com; Path=/; Expires=Tue, 04 May 2021 21:12:03 GMT; Max-Age=14400; HttpOnly set-cookie: _abck=BDEBEBD72570842C701636A6EB64A1B6~-1~YAAQNR0gF0SKxjR5AQAAMYVdOAWdB08H27R0lSISLCZEQCwzIgKtXlbzqnWEp7cSV6uF0bng5YV3IV2H38uZIsqEU+/sJOHRKuXrpJ/MqKcBTwfE7OI5o8itNmBYKnR9Ob5vidITJN3M9JjLGBtse1Xb9l6/vWqFI2R1K0w+xQc7eUijL/oRifCNppC8n0CLPNT5o5L+V4c5JZldAfp2phDMWgRoew3y9V0QRxnuRLslKA/zt2W9JEM5B88ILUY56EdL5/+2t/+nVtgU8PrkxT6aZSWisA0uhiY1HcNMdBYJsP22RTgZwOr2GSn9ctEXzGZgBvm5cJNXfMp5Jdg3Cqk1M2nfpGYxL3tIKq9yyJinbP5yz2gB0MVC2olz~-1~-1~-1; Domain=.lenovo.com; Path=/; Expires=Wed, 04 May 2022 17:12:03 GMT; Max-Age=31536000; Secure
Thông tin tên miền
Nhà đăng ký: MarkMonitor Inc.
date Ngày đăng ký: 2002-09-06 18 năm, 8 tháng & 19 ngày trước
date Cập nhật sau cùng: 2020-08-05 9 tháng & 16 ngày trước
date Ngày hết hạn: 2021-09-06 3 tháng & 21 ngày còn lại
Domain Name: LENOVO.COM
Registry Domain ID: 90002512_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2020-08-05T09:09:04Z
Creation Date: 2002-09-06T01:53:03Z
Registry Expiry Date: 2021-09-06T01:53:05Z
Registrar: MarkMonitor Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2083895740
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Name Server: A1-79.AKAM.NET
Name Server: A11-64.AKAM.NET
Name Server: A24-65.AKAM.NET
Name Server: A28-66.AKAM.NET
Name Server: A3-67.AKAM.NET
Name Server: A8-64.AKAM.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2021-05-04T17:11:46Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước
a1-79.akam.net 193.108.91.79 country flag DE
a11-64.akam.net 84.53.139.64 country flag FR
a24-65.akam.net 2.16.130.65 country flag FR
a28-66.akam.net 95.100.173.66 country flag US

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm