Đang tải
Thống kê
24,739,056,951,000 VNĐ
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 05 Sep 2019 Cập nhật
Tên miền mail.google.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 24,739,056,951,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(United States)
1
Điểm tốc độ
81 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
0 trên 100
Domain Authority
0 trên 100
Thông tin website

Gmail

Gmail là email trực quan, hiệu quả và hữu ích. 15 GB bộ nhớ, ít spam hơn và truy cập di động.

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 39,268,341
pageviews Số trang xem hàng ngày 274,878,387
cash Thu nhập mỗi ngày 2,061,591,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index 1,970,000
yahoo Yahoo Index 8,370,000
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia United States
Xếp hạng Xếp hạng United States 1
Backlink Backlink 2,163,333
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 1
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,321 giây (đạt 67%)
Biểu đồ truy cập
mail.google.com
Biểu đồ tìm kiếm
mail.google.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 1
links Tổng backlink N/A
speed Tốc độ web 81/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 0/100
DA Domain Authority 0/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like 123
fb Chia sẻ Facebook 22,885,360
fb Bình luận Facebook 381,794
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: /mail/ Expires: Thu, 05 Sep 2019 13:35:56 GMT Date: Thu, 05 Sep 2019 13:35:56 GMT Cache-Control: private, max-age=7776000 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Transfer-Encoding: chunked Accept-Ranges: none Vary: Accept-Encoding HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: https://mail.google.com/mail/ Date: Thu, 05 Sep 2019 13:35:56 GMT Expires: Thu, 05 Sep 2019 13:35:56 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Transfer-Encoding: chunked Accept-Ranges: none Vary: Accept-Encoding HTTP/2 302 content-type: text/html; charset=UTF-8 cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT date: Thu, 05 Sep 2019 13:35:57 GMT location: https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/&ss=1&scc=1<mpl=default<mplcache=2&emr=1&osid=1# x-content-type-options: nosniff x-frame-options: SAMEORIGIN x-xss-protection: 1; mode=block server: GSE alt-svc: clear accept-ranges: none vary: Accept-Encoding HTTP/2 200 content-type: text/html; charset=UTF-8 x-frame-options: DENY link: ; rel="canonical" x-auto-login: realm=com.google&args=service%3Dmail%26continue%3Dhttps%253A%252F%252Fmail.google.com%252Fmail%252F cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT date: Thu, 05 Sep 2019 13:35:57 GMT content-length: 61705 strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains content-security-policy: script-src 'nonce-g8ddMZpXPLxAJjJmnFLNEA' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';object-src 'none';base-uri 'self';report-uri /cspreport x-content-type-options: nosniff x-xss-protection: 1; mode=block server: GSE set-cookie: GAPS=1:koq73pi0t4lQx_92prrS2rVjACP8HQ:dHKJcWe71dWZU1yR;Path=/;Expires=Sat, 04-Sep-2021 13:35:57 GMT;Secure;HttpOnly;Priority=HIGH alt-svc: quic=":443"; ma=2592000; v="46,43,39"
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm