Đang tải
Thống kê
1,828,958,272,890,000 VNĐ
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 01 Apr 2021 Cập nhật
Tên miền plus.google.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 1,828,958,272,890,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(United States)
1
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
22 trên 100
Domain Authority
97 trên 100
Thông tin website

Browser not supported - Currents

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 39,268,341
pageviews Số trang xem hàng ngày 255,244,216
cash Thu nhập mỗi ngày 2,061,591,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia United States
Xếp hạng Xếp hạng United States 1
Backlink Backlink 1,300,441
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 1
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,224 giây (đạt 66%)
Biểu đồ truy cập
plus.google.com
Biểu đồ tìm kiếm
plus.google.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 1
links Tổng backlink 885,723,720
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 22/100
DA Domain Authority 97/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Type: application/binary Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT Date: Thu, 01 Apr 2021 06:40:14 GMT Location: https://plus.google.com/ Content-Length: 0 x-robots-tag: noindex Server: ESF X-XSS-Protection: 0 X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff HTTP/2 302 content-type: application/binary location: https://accounts.google.com/ServiceLogin?passive=1209600&osid=1&continue=https://plus.google.com/&followup=https://plus.google.com/ content-length: 0 p3p: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." x-robots-tag: noindex strict-transport-security: max-age=31536000 content-security-policy: script-src 'report-sample' 'nonce-NFxg9FxAhwc382cOQxPQyQ' 'unsafe-inline';object-src 'none';base-uri 'self';report-uri /_/PlusAppUi/cspreport;worker-src 'self' content-security-policy: script-src 'nonce-NFxg9FxAhwc382cOQxPQyQ' 'self' https://apis.google.com https://ssl.gstatic.com https://www.google.com https://www.gstatic.com https://www.google-analytics.com https://s.ytimg.com https://www.googleapis.com https://support.google.com https://youtube.com https://youtube.googleapis.com https://www.googleapis.com/appsmarket/v2/installedApps/;report-uri /_/PlusAppUi/cspreport date: Thu, 01 Apr 2021 06:40:15 GMT server: ESF x-xss-protection: 0 x-frame-options: SAMEORIGIN x-content-type-options: nosniff set-cookie: NID=212=sDaH_6tXopMSztIIldHa-egFzta9tvXCed-PKWv0Q2qk3Vpued_p3GHeJQyN2Eq53sbzmnKtfZP17bGN16ZeBf2tfqEQy6EG88fk5s_IVqLZcRXKoXL6aBVxXJPRawA_-y_l4yQ8ME9LyAuzauShGCgJ9Bj8jC_sNcRTIKap0TI; expires=Fri, 01-Oct-2021 06:40:15 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure; HttpOnly; SameSite=none alt-svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43" HTTP/2 200 content-type: text/html; charset=utf-8 x-frame-options: DENY x-auto-login: realm=com.google&args=continue%3Dhttps%253A%252F%252Fplus.google.com%252F cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT date: Thu, 01 Apr 2021 06:40:15 GMT content-length: 1669203 strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains content-security-policy: script-src 'report-sample' 'nonce-SCcGqqqIE7OGdRBiDByBvQ' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';object-src 'none';base-uri 'self';report-uri /cspreport x-content-type-options: nosniff x-xss-protection: 1; mode=block server: GSE set-cookie: __Host-GAPS=1:2JRMKjZyW-oDVR67JoLRQslMW62QjQ:EHhQZhIxuaYuZ378;Path=/;Expires=Sat, 01-Apr-2023 06:40:15 GMT;Secure;HttpOnly;Priority=HIGH alt-svc: h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm