Đang tải
Thống kê
24,739,056,783,000 VNĐ
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 02 Oct 2019 Cập nhật
Tên miền support.google.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 24,739,056,783,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(United States)
1
Điểm tốc độ
73 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
0 trên 100
Domain Authority
0 trên 100
Thông tin website

Google Help

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 39,268,341
pageviews Số trang xem hàng ngày 215,975,875
cash Thu nhập mỗi ngày 2,061,591,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index 18,200,000
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia United States
Xếp hạng Xếp hạng United States 1
Backlink Backlink 2,142,880
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 1
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,321 giây (đạt 67%)
Biểu đồ truy cập
support.google.com
Biểu đồ tìm kiếm
support.google.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 1
links Tổng backlink N/A
speed Tốc độ web 73/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 0/100
DA Domain Authority 0/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like 18
fb Chia sẻ Facebook 14,226
fb Bình luận Facebook 2,498
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: https://support.google.com/ Date: Wed, 02 Oct 2019 11:44:50 GMT Expires: Wed, 02 Oct 2019 11:44:50 GMT Cache-Control: private, max-age=0 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 X-Content-Type-Options: nosniff Server: support-content-ui Content-Length: 224 X-XSS-Protection: 0 X-Frame-Options: SAMEORIGIN HTTP/2 200 p3p: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." p3p: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubdomains content-type: text/html; charset=UTF-8 date: Wed, 02 Oct 2019 11:44:50 GMT expires: Wed, 02 Oct 2019 11:44:50 GMT cache-control: private, max-age=0 content-security-policy-report-only: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-PltBzL2celBRTLpT8G5T' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'strict-dynamic' https: http: 'report-sample';report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/scfe x-content-type-options: nosniff server: support-content-ui x-xss-protection: 0 x-frame-options: SAMEORIGIN set-cookie: NID=188=USk2l36vpRio_7wGgLF18l1ArHbWgZs1KITl9QfqR6RsRxTUdG5ItpWtcxEjqVgOx_VMljMGP40PZFemqXhZz0LMqdW55RRZ3b1WkHTCnv7DvmWCDYkKp5wOz5bwIS9N_egp-faoxOHL8POE84ZLffguCKeO4lL6NPGo2Vv2mYI; expires=Thu, 02-Apr-2020 11:44:50 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly set-cookie: NID=188=USk2l36vpRio_7wGgLF18l1ArHbWgZs1KITl9QfqR6RsRxTUdG5ItpWtcxEjqVgOx_VMljMGP40PZFemqXhZz0LMqdW55RRZ3b1WkHTCnv7DvmWCDYkKp5wOz5bwIS9N_egp-faoxOHL8POE84ZLffguCKeO4lL6NPGo2Vv2mYI; expires=Thu, 02-Apr-2020 11:44:50 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly alt-svc: quic=":443"; ma=2592000; v="46,43",h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000 accept-ranges: none vary: Accept-Encoding
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm