Đang tải
Thống kê
553,686,000 VNĐ cash icon
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 16 Jan 2020 Cập nhật
Tên miền timviecnhanh.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 553,686,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(Vietnam)
382
Điểm tốc độ
3 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
38 trên 100
Domain Authority
0 trên 100
Thông tin website

Tuyển dụng, tìm việc làm nhanh hiệu quả tại TimViecNhanh.com

Tìm việc làm nhanh chóng từ 20.000 nhà tuyển dụng uy tín, hàng chục ngàn việc làm chất lượng với hơn 60 ngành nghề tại website tìm kiếm việc làm TimViecNhanh.com.

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 7,476
pageviews Số trang xem hàng ngày 44,856
cash Thu nhập mỗi ngày 399,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia Vietnam
Xếp hạng Xếp hạng Vietnam 382
Backlink Backlink 388
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 44,709
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,223 giây (đạt 70%)
Biểu đồ truy cập
timviecnhanh.com
Biểu đồ tìm kiếm
timviecnhanh.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 44,709
links Tổng backlink N/A
speed Tốc độ web 3/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 38/100
DA Domain Authority 0/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like 1
fb Chia sẻ Facebook 21,506
fb Bình luận Facebook 13,733
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Thu, 16 Jan 2020 06:49:14 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 178 Location: https://www.timviecnhanh.com/ X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block Set-Cookie: TvnId=w17|XiAHb|XiAHb; path=/ Cache-control: private HTTP/2 200 date: Thu, 16 Jan 2020 06:49:14 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 vary: Accept-Encoding set-cookie: PHPSESSID=88ft4b885ij94r6pn6kdshj803; path=/; domain=.timviecnhanh.com; Secure; HttpOnly expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 pragma: no-cache set-cookie: LOCATION=qcOhu1xs15Si0F%2FltdOCPruwPgAzDE1L8cZ4kug5gu2XM2LRkd0rFI%2F7d7nL1C0%2F4T9hkCUraoGoF%2F%2FcxJC08w%3D%3D; expires=Sat, 16-Jan-2021 06:49:14 GMT; Max-Age=31622400; path=/; httponly; Secure; HttpOnly set-cookie: POPUP_USER_NTD=6PpPwlCKIJMus7uYEOk5KjNlp%2FSp9baowqpbdreT%2FSVvmVl2BchQ1Nt9SawutwXx3yMZP6OD1jSLmFMKFnkLfw%3D%3D; expires=Sat, 25-Apr-2020 06:49:14 GMT; Max-Age=8640000; path=/; httponly; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_WEEK_SECTION_2018_2=z%2BSygPu3MThnpRfSdmMX3FIsoyf3PX4Dk4hM6cWhjk4tIcnomMK18V%2FMthBR%2Fdjbek0qhrppnOxNcojgVdOygQ%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_WEEK_SECTION_2018_1=%2BR6suE7HBszLTpuS5vV6E34X%2B6DEz%2Fyd1r4e0iuVhkGNWouq3EXoqRzbtBQ7OG4OWLtnVgZrw0n%2BZKAv6gCZmg%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: HOT_BOX_2018_2=0K7PnLOw7%2FpiJ%2FSVW6b4yL8DTauENa7icN7l0gcmszTDm72kDfJJDtNQOOV%2BWt62MGvAIpzE26PO1Nqq%2BtPwTQ%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: HOT_BOX_2018_1=IvfNnCcfzIlqG5lut3F5IhXSKEwTJf5nn8i3u1fY1YQiuiRhn%2FimNgZLQEUqFb6aso5wrgC7kRYhwDD8DDJhLQ%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_PAYMENT_SECTION_2018_2=v9JbG69iTBM7LUaxwSoXU3Gk2E%2BOBSZC8QFDimB50aOb%2FCthCyQi%2BXqkksRYVGjAXF12oR6iKevpkTWS89%2Fcqg%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_PAYMENT_SECTION_2018_1=%2BvQSzDU%2FcBqODcx70J81H9wKB4mXYrBI0qoij7ggTC6hZ%2Fl4sSMh7Y6l7qi1mr%2BnQ1dBGJi1qjex9cOJgrPt0g%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_HOT_FOR_YOU_SECTION_2018_2=F2Qpt2k0pJz9ZCzj1R4WWU12JC2YGSUPgcJeOO%2BzFl%2BxL67dknvGWCEob7%2F%2B6aSkm06jxN34UpgAlX%2BxcQ5ANw%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_FAST_SECTION_2018_2=MEIk7yu%2FxXNVkc23kmiLrpJslzgfIRTwh%2FnLd3gIGEBA3JN5inrz47MVibligYRdtZ0Kvqlls0IbueqyPPsGdA%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_FAST_SECTION_2018_1=U7GfFYBc75AxMMq92TnuIqWFlfbyKF65CT2kF7WpSz0YjAxHNQCFuG9FAJgTnQ4HWB9K3NAPN2nvMn7BlZgPIQ%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_URGENT_SECTION_2018_2=%2FlINEv5acujYFfhI4sd9JexDNcqdrjWmuwxHAQMJXOvT62GBzknIo2x2nL%2Bi3YSkS2yZCJG4aRTNAv08zxIfGA%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly set-cookie: JOB_URGENT_SECTION_2018_1=nq35Na6mKJunzCm98hTEqjD8LQsP6NVDSycOo2sCXGmEGujUEmKhvKY2YUAQCIeeMu%2FWJBQt0fF%2ByeMqs7qXBA%3D%3D; path=/; Secure; HttpOnly access-control-allow-origin: * x-content-type-options: nosniff x-xss-protection: 1; mode=block strict-transport-security: max-age=15768000; preload; set-cookie: TvnId=w16|XiAHb|XiAHb; path=/
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước
ingrid.ns.cloudflare.com 173.245.58.165 country flag US
skip.ns.cloudflare.com 173.245.59.233 country flag US

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm