Website giá trị cao nhất Những web giá trị cao nhất thời gia qua
vnexpress.net

vnexpress.net www.vnexpress.net

worth 8,733,405,954,000 VNĐ
xtgem.com

xtgem.com www.xtgem.com

worth 8,110,059,636,000 VNĐ
taobao.com

taobao.com www.taobao.com

worth 7,234,763,655,000 VNĐ
tuoitre.vn

tuoitre.vn www.tuoitre.vn

worth 6,506,828,391,000 VNĐ
tmall.com

tmall.com www.tmall.com

worth 6,184,781,757,000 VNĐ
l.facebook.com

l.facebook.com www.l.facebook.com

worth 6,184,764,033,000 VNĐ
api.facebook.com

api.facebook.com www.api.facebook.com

worth 6,184,764,033,000 VNĐ
vi-vn.facebook.com

vi-vn.facebook.com www.vi-vn.facebook.com

worth 6,184,764,033,000 VNĐ
tinhte.vn

tinhte.vn www.tinhte.vn

worth 5,629,363,404,000 VNĐ
cnn.com

cnn.com www.cnn.com

worth 5,069,391,054,000 VNĐ