Website giá trị cao nhất Những web giá trị cao nhất thời gia qua
bns.qq.com

bns.qq.com www.bns.qq.com

worth 4,123,176,120,000 VNĐ
dantri.com.vn

dantri.com.vn www.dantri.com.vn

worth 3,895,270,008,000 VNĐ
vi.m.wikipedia.org

vi.m.wikipedia.org www.vi.m.wikipedia.org

worth 3,534,152,874,000 VNĐ
m.facebook.com

m.facebook.com www.m.facebook.com

worth 3,534,152,832,000 VNĐ
en.wikipedia.org

en.wikipedia.org www.en.wikipedia.org

worth 3,534,152,727,000 VNĐ
vi.wikipedia.org

vi.wikipedia.org www.vi.wikipedia.org

worth 3,534,152,622,000 VNĐ
bitly.com

bitly.com www.bitly.com

worth 3,219,621,132,000 VNĐ
world.taobao.com

world.taobao.com www.world.taobao.com

worth 3,092,383,098,000 VNĐ
hypestat.com

hypestat.com www.hypestat.com

worth 2,764,869,576,000 VNĐ
vatgia.com

vatgia.com www.vatgia.com

worth 2,736,120,513,000 VNĐ