Đang tải
Thống kê
326,424,000 VNĐ cash icon
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 20 Apr 2021 Cập nhật
Tên miền truonglocland.com.vn có đuôi mở rộng .vn, đã đăng ký được 2 năm, 10 tháng & 18 ngày trước tại Công ty TNHH PA Việt Nam. Ước tính trị giá khoảng 326,424,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
0 trên 100
Domain Authority
4 trên 100
Thông tin website

Trường Lộc Land

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 2
pageviews Số trang xem hàng ngày 12
cash Thu nhập mỗi ngày N/A
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Biểu đồ truy cập
truonglocland.com.vn
Biểu đồ tìm kiếm
truonglocland.com.vn
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa N/A
links Tổng backlink 3,856
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 0/100
DA Domain Authority 4/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 20 Apr 2021 10:51:59 GMT Server: Apache/2 X-Powered-By: PHP/7.2.34 Cache-Control: no-cache, private Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IklwdGZFVlgzM1wvc0M3b09TRVBlV0hBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InhPaUhaWUlEQ3NxdVdVcUxGbHkxdk9kWFpuNkJmYmJtYlhlV2h2M0ZZVFF3R1lOeG1wZFpQbHNGZExRZ1BKSkEiLCJtYWMiOiI3NjJiMzE2NWI2Zjk2NTViNTBlMTk0NjM0YTYxN2Y0YzFjMjMyOGQ4ZDJjMTE1MTg5MzVlZGFmYTJmNmJlNWIzIn0%3D; expires=Tue, 20-Apr-2021 12:52:00 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IjRqc3N2Nm8xOERHRFhpbkFCNjRNRGc9PSIsInZhbHVlIjoiVlRFRFRwaXpFVUs1TmtDbHhKaDNFM1JhbDlQZDN1Z1dyelp0ZWJZaUlmXC9IaVwvZlhLM3hlMHVqTFwvTk96ZTExNSIsIm1hYyI6IjgyNzAwMDI1NjU0OTBlN2I0ODgxODgxMjdlY2ZkYzcyNjg0MzY5NjE0YjdjZmZjNTViMTI5MDk5MGYxZDdhMjMifQ%3D%3D; expires=Tue, 20-Apr-2021 12:52:00 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly Vary: User-Agent Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Thông tin tên miền
Nhà đăng ký: Công ty TNHH PA Việt Nam
date Ngày đăng ký: 2018-07-05 2 năm, 10 tháng & 18 ngày trước
date Cập nhật sau cùng: 2018-07-05 2 năm, 10 tháng & 18 ngày trước
date Ngày hết hạn: 2021-07-05 1 tháng. & 18 ngày còn lại
truonglocland.com.vn : Record found !
Domain : truonglocland.com.vn
Status : clientTransferProhibited
Issue Date : 2018-07-05T00:00:00+07:00
Expired Date : 2021-07-05T00:00:00+07:00
Registrar Name : Công ty TNHH PA Việt Nam
Owner Name : Phạm Hồng Linh
DNS : ns1.dotvndns.vn , ns2.dotvndns.vn , nsbak.dotvndns.com
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm