Đang tải
Thống kê
7,005,474,000 VNĐ cash icon
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 15 Jan 2021 Cập nhật
Tên miền vietnamindex.vn có đuôi mở rộng .vn, đã đăng ký được 2 năm, 7 tháng & 25 ngày trước tại Công ty Cổ phần Mắt Bão. Ước tính trị giá khoảng 7,005,474,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(Thế giới)
5,322,606
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
0 trên 100
Domain Authority
13 trên 100
Thông tin website

Việt Nam Index

Trang tin tức tổng hợp chuyên sâu về CHỈ SỐ kinh tế, thị trường chứng khoán, bất động sản, doanh nghiệp, doanh nhân, tài chính, ngân hàng, giá cả, thị trường, công nghệ blockchain...

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 163
pageviews Số trang xem hàng ngày 815
cash Thu nhập mỗi ngày N/A
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Biểu đồ truy cập
vietnamindex.vn
Biểu đồ tìm kiếm
vietnamindex.vn
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 5,322,606
links Tổng backlink 25,636
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 0/100
DA Domain Authority 13/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Fri, 15 Jan 2021 22:45:28 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 162 Connection: keep-alive Location: https://vietnamindex.vn/ HTTP/2 200 server: nginx content-type: text/html; charset=UTF-8 vary: Accept-Encoding x-powered-by: PHP/7.3.21 cache-control: no-cache, private date: Fri, 15 Jan 2021 22:45:28 GMT x-cacheable: 0 access-control-allow-origin: * set-cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6ImxtdkZpSk1EVDFacnUvQVVGZ1dhbGc9PSIsInZhbHVlIjoicGlmN3owMDRlWHVyalpIdFFYK1pMQ3haSWVabW1haXRTZHdhK1B5QkNKRkhCNldURkhsRDF4SUo2anFHdW5qcm5XMkw3WHV5VXEvTFdZdVhWNVM3RVVaUFVGdFE3Ukx3VjBEdHZzSEt6Z2M2ZWpka0NCZmhCWHZzN0dEZGFvN0YiLCJtYWMiOiI5ZDE0ZmRhMDM5NTJhYzUyN2JiZGI4YWRkZGE2NzE0NmM1MWI1ZTVlMWRkMmIyNWQ3NDdkZWQ2Yjg4NzUyMjk4In0%3D; expires=Sat, 16-Jan-2021 00:45:28 GMT; Max-Age=7200; path=/; samesite=lax set-cookie: vietnamindexvn_session=eyJpdiI6InI0emZlY3FyZHZRZ21KM3pMWTdWaHc9PSIsInZhbHVlIjoib05KWjJiNVJlRUxUTSs1M3lVeUpFR2ZkdzVZWlk0U1pGYkJLNUd6Sk9VQjZWSS9pUm5HTWY4Z3JBeUptcDRQRWV4OE5CWUwvRUZYaWdsN05KSU90TWdmZjFtSjVLbnhrZjM2Z0VsOSt0ZTZTdCtWRWZuSUNna0RXWlUwSkYxcVMiLCJtYWMiOiJkNTc0NjUwOTBhOTgzNjY4YTE0ZDIxNDZlYmRhM2RhYzcwNzA2YmQ0ODQyNjRlNGVlZDBkOTQ4N2RiMmZmZmM0In0%3D; expires=Sat, 16-Jan-2021 00:45:28 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly; samesite=lax
Thông tin tên miền
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Mắt Bão
date Ngày đăng ký: 2018-07-18 2 năm, 7 tháng & 25 ngày trước
date Cập nhật sau cùng: 2018-07-18 2 năm, 7 tháng & 25 ngày trước
date Ngày hết hạn: 2021-07-18 4 tháng & 11 ngày còn lại
vietnamindex.vn : Record found !
Domain : vietnamindex.vn
Status : clientTransferProhibited
Issue Date : 2018-07-18T00:00:00+07:00
Expired Date : 2021-07-18T00:00:00+07:00
Registrar Name : Công ty Cổ phần Mắt Bão
Owner Name : Công ty Cổ phần Truyền thông Chỉ số Việt Nam
DNS : ns1.matbao.com , ns2.matbao.com
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm