Đang tải
Thống kê
21,809,535,699,000 VNĐ
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 04 Apr 2021 Cập nhật
Tên miền xvideos.com có đuôi mở rộng .com, đã đăng ký được 23 năm, 3 tháng & 27 ngày trước tại Gransy, s.r.o.. Ước tính trị giá khoảng 21,809,535,699,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(United States)
79
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
17 trên 100
Domain Authority
92 trên 100
Thông tin website

free ---- videos - xvideos.com

xvideos free ---- videos

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 1,092,587
pageviews Số trang xem hàng ngày 8,194,402
cash Thu nhập mỗi ngày 57,351,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia United States
Xếp hạng Xếp hạng United States 79
Backlink Backlink 3,341
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 88
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,172 giây (đạt 68%)
Biểu đồ truy cập
xvideos.com
Biểu đồ tìm kiếm
xvideos.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 88
links Tổng backlink 11,143,060
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 17/100
DA Domain Authority 92/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook 131,015
fb Bình luận Facebook 36,792
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Sun, 04 Apr 2021 20:49:22 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 P3p: policyref="/p3p.xml", CP="NOI CURa ADMa DEVa TAIa OUR BUS IND UNI COM NAV INT" Vary: Accept-Encoding,User-Agent,Accept-Language,Cookie Location: https://www.xvideos.com/ Server: nginx HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 04 Apr 2021 20:49:23 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 P3p: policyref="/p3p.xml", CP="NOI CURa ADMa DEVa TAIa OUR BUS IND UNI COM NAV INT" Vary: Accept-Encoding,User-Agent,Accept-Language,Cookie X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: default-src 'self' data: 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' blob: *.xvideos.com *.xnxx.com *.xvideos-cdn.com *.xnxx-cdn.com *.others-cdn.com z8y8f3q6.ssl.hwcdn.net https://www.xvideos.com https://wg-xvdev.xvideos.com *.trafficfactory.biz fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com ajax.googleapis.com www.google-analytics.com www.googletagmanager.com *.addthis.com *.addthisedge.com www.iwanttodeliver.com apis.google.com www.google.com www.gstatic.com accounts.google.com https://www.google.com/recaptcha/ https://www.gstatic.com/recaptcha/ *.lswcdn.net *.llnwd.net *.hwcdn.net fcm.googleapis.com *.nk-img.com https://static-dev-xvlive.xvideos.com https://dev-api.naked.com http://dev-api.naked.com *.googleapis.com *.exoclick.com *.exosrv.com *.realsrv.com *.exdynsrv.com *.ackcdn.net *.adtng.com *.adglare.net adinvent.engine.adglare.net *.bngpt.com bngpt.com *.trafficjunky.net *.ohmybutt.com *.flirt4free.com *.xlovecam.com *.wlresources.com *.medleyads.com *.cams.com *.acdn5165543.com *.protoawe.com *.google-analytics.com *.livejasmin.com *.jsmcrptjmp.com *.awemwh.com *.promo-bc.com *.bongacams.com *.bongacash.com *.gammae.com *.servingmillions.com *.super-route.com cdn01.flashmediaportal.com engine.asf4f.us *.htdvt.com *.jerkmate.com *.vfgtb.com *.hytxg2.com *.awemdia.com *.cfgr3.com *.ajxx98.online *.sf4f.us *.adworldmedia.com as.air2s.com bngpst.com cretgate.com mysexchatroom.com trknex.com medleyads.com ajxx98.online gamesfromheaven.com go.hpyjmp.com r.trwl2.com bongacams.com clickserve.dartsearch.net afrtrk.com track.cam4tracking.com creative.smljmp.com sffsdvc.com www.sffsdvc.com bmedia.justservingfiles.net blkditsup.com vast.bimbim.com promo.cameraprive.com bngprl.com *.bngprl.com trafforsrv.com *.adglare.net www.flirt4free.com www.ohmybutt.com www.secretpartners.com *.livejasmin.com *.jsmcrptjmp.com *.awemwh.com etahub.com ctrack.trafficjunky.net tracking.sexcash.com wss://dev-chatserver.camster.com wss://staging-chatserver.camster.com wss://m.1ka.com wss://c1.1ka.com wss://c11.1ka.com wss://c12.1ka.com wss://c13.1ka.com wss://c14.1ka.com wss://c15.1ka.com wss://c16.1ka.com wss://c17.1ka.com wss://c18.1ka.com wss://c19.1ka.com wss://c110.1ka.com wss://c111.1ka.com wss://c112.1ka.com wss://c113.1ka.com wss://c114.1ka.com wss://c115.1ka.com wss://c2.1ka.com wss://c21.1ka.com wss://c22.1ka.com wss://c23.1ka.com wss://c24.1ka.com wss://c25.1ka.com wss://c26.1ka.com wss://c27.1ka.com wss://c28.1ka.com wss://c29.1ka.com wss://c210.1ka.com wss://c211.1ka.com wss://c212.1ka.com wss://c213.1ka.com wss://c214.1ka.com wss://c215.1ka.com wss://c3.1ka.com wss://c31.1ka.com wss://c32.1ka.com wss://c33.1ka.com wss://c34.1ka.com wss://c35.1ka.com wss://c36.1ka.com wss://c37.1ka.com wss://c38.1ka.com wss://c39.1ka.com wss://c4.1ka.com wss://c41.1ka.com wss://c42.1ka.com wss://c43.1ka.com wss://c44.1ka.com wss://c45.1ka.com wss://c46.1ka.com wss://c47.1ka.com wss://c48.1ka.com wss://c49.1ka.com wss://c410.1ka.com wss://c411.1ka.com wss://c412.1ka.com wss://c413.1ka.com wss://c414.1ka.com wss://c415.1ka.com wss://c5.1ka.com wss://c51.1ka.com wss://c52.1ka.com wss://c53.1ka.com wss://c54.1ka.com wss://c55.1ka.com wss://c56.1ka.com wss://c57.1ka.com wss://c58.1ka.com wss://c59.1ka.com wss://c510.1ka.com wss://c511.1ka.com wss://c512.1ka.com wss://c513.1ka.com wss://c514.1ka.com wss://c515.1ka.com https://dev-chatserver.camster.com https://staging-chatserver.camster.com https://m.1ka.com https://c1.1ka.com https://c11.1ka.com https://c12.1ka.com https://c13.1ka.com https://c14.1ka.com https://c15.1ka.com https://c16.1ka.com https://c17.1ka.com https://c18.1ka.com https://c19.1ka.com https://c110.1ka.com https://c111.1ka.com https://c112.1ka.com https://c113.1ka.com https://c114.1ka.com https://c115.1ka.com https://c2.1ka.com https://c21.1ka.com https://c22.1ka.com https://c23.1ka.com https://c24.1ka.com https://c25.1ka.com https://c26.1ka.com https://c27.1ka.com https://c28.1ka.com https://c29.1ka.com https://c210.1ka.com https://c211.1ka.com https://c212.1ka.com https://c213.1ka.com https://c214.1ka.com https://c215.1ka.com https://c3.1ka.com https://c31.1ka.com https://c32.1ka.com https://c33.1ka.com https://c34.1ka.com https://c35.1ka.com https://c36.1ka.com https://c37.1ka.com https://c38.1ka.com https://c39.1ka.com https://c4.1ka.com https://c41.1ka.com https://c42.1ka.com https://c43.1ka.com https://c44.1ka.com https://c45.1ka.com https://c46.1ka.com https://c47.1ka.com https://c48.1ka.com https://c49.1ka.com https://c410.1ka.com https://c411.1ka.com https://c412.1ka.com https://c413.1ka.com https://c414.1ka.com https://c415.1ka.com https://c5.1ka.com https://c51.1ka.com https://c52.1ka.com https://c53.1ka.com https://c54.1ka.com https://c55.1ka.com https://c56.1ka.com https://c57.1ka.com https://c58.1ka.com https://c59.1ka.com https://c510.1ka.com https://c511.1ka.com https://c512.1ka.com https://c513.1ka.com https://c514.1ka.com https://c515.1ka.com https://media.1ka.com https://u.1ka.com https://n.1ka.com;img-src 'self' 'unsafe-inline' data: blob: *.xvideos.com *.xnxx.com *.xvideos-cdn.com *.xnxx-cdn.com *.others-cdn.com *.hwcdn.net *.trafficfactory.biz www.google.com www.google-analytics.com ssl.gstatic.com *.nk-img.com *.camster.com *.vscdns.com *.doubleclick.net *.google.fr *.google.com *.exoclick.com *.exosrv.com *.realsrv.com *.exdynsrv.com *.ackcdn.net bmedia.justservingfiles.net; Referrer-Policy: no-referrer-when-downgrade Set-Cookie: session_token=f34829cd8c5cf668cO3qt87f_QHfogpqR3RcuPKm9Q7YNsNwR66NWl7Ae3u4Li95P0TYSamW7RUqxCJULYWMnnXnYbr19e_NHk_WWUHjDo9Wjn3GHPcijy6t-rnTOhgcS4oHStX45xtf62ksQa2A_ityCJ-q_p0jwSzkIVs1MHTw1dVXrSMM_Z7WskIaINnqszHac0FWh-BA0M9x-GR5USMuad0UuSop0YzE-A%3D%3D; expires=Tue, 04-May-2021 20:49:23 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=.xvideos.com; secure; SameSite=None Server: nginx
Thông tin tên miền
Nhà đăng ký: Gransy, s.r.o.
date Ngày đăng ký: 1997-12-30 23 năm, 3 tháng & 27 ngày trước
date Cập nhật sau cùng: 2019-04-19 2 năm 2 ngày trước
date Ngày hết hạn: 2023-12-29 2 năm, 8 tháng & 13 ngày còn lại
Domain Name: XVIDEOS.COM
Registry Domain ID: 1249345_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.regtons.com
Registrar URL: http://regtons.com
Updated Date: 2019-04-19T16:19:47Z
Creation Date: 1997-12-30T05:00:00Z
Registry Expiry Date: 2023-12-29T05:00:00Z
Registrar: Gransy, s.r.o.
Registrar IANA ID: 1505
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +420.734 463 373
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: NS1.RANDOMSERVER.COM
Name Server: NS2.RANDOMSERVER.COM
Name Server: NS3.RANDOMSERVER.COM
Name Server: NS4.RANDOMSERVER.COM
Name Server: NS5.RANDOMSERVER.COM
Name Server: NS6.RANDOMSERVER.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2021-04-04T20:49:08Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước
ns1.randomserver.com 69.55.48.186 country flag US
ns2.randomserver.com 69.55.52.7 country flag US
ns3.randomserver.com 69.55.53.25 country flag NL
ns4.randomserver.com 69.55.53.26 country flag NL

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm