Đang tải
Thống kê
294,514,689,000 VNĐ cash icon
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 01 May 2020 Cập nhật
Tên miền xvideos.com có đuôi mở rộng .com. Ước tính trị giá khoảng 294,514,689,000 VNĐ
Thông tin website, Chủ sở hữu tên mền, SEO, Xếp hạng
Số liệu dự đoán
Xếp hạng Alexa
(United States)
100
Điểm tốc độ
87 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
18 trên 100
Domain Authority
0 trên 100
Thông tin website

free ---- videos - xvideos.com

xvideos free ---- videos

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 1,134,015
pageviews Số trang xem hàng ngày 8,505,112
cash Thu nhập mỗi ngày 59,535,000 VNĐ
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Thống kê Alexa
Quốc gia Quốc gia United States
Xếp hạng Xếp hạng United States 100
Backlink Backlink 4,651
Xếp hạng thế giới Xếp hạng thế giới 84
Tốc độ tải trang Tốc độ tải trang 1,440 giây (đạt 61%)
Biểu đồ truy cập
xvideos.com
Biểu đồ tìm kiếm
xvideos.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google An toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist An toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 84
links Tổng backlink N/A
speed Tốc độ web 87/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 18/100
DA Domain Authority 0/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook 325,534
fb Bình luận Facebook 60,379
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Thu, 30 Apr 2020 20:28:04 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 P3p: policyref="/p3p.xml", CP="NOI CURa ADMa DEVa TAIa OUR BUS IND UNI COM NAV INT" Vary: Accept-Encoding,User-Agent,Accept-Language,Cookie Location: https://www.xvideos.com/ Server: nginx HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 30 Apr 2020 20:28:05 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 P3p: policyref="/p3p.xml", CP="NOI CURa ADMa DEVa TAIa OUR BUS IND UNI COM NAV INT" Vary: Accept-Encoding,User-Agent,Accept-Language,Cookie X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: default-src 'self' data: 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' blob: *.xvideos.com *.xnxx.com *.xvideos-cdn.com *.xnxx-cdn.com *.others-cdn.com z8y8f3q6.ssl.hwcdn.net https://www.xvideos.com https://wg-xvdev.xvideos.com *.trafficfactory.biz fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com ajax.googleapis.com www.google-analytics.com *.addthis.com *.addthisedge.com www.iwanttodeliver.com apis.google.com www.google.com www.gstatic.com accounts.google.com https://www.google.com/recaptcha/ https://www.gstatic.com/recaptcha/ *.lswcdn.net *.llnwd.net *.hwcdn.net fcm.googleapis.com *.nk-img.com https://static-dev-xvlive.xvideos.com https://dev-api.naked.com http://dev-api.naked.com *.exosrv.com *.adtng.com *.adglare.net *.bngpt.com *.ohmybutt.com *.flirt4free.com *.xlovecam.com *.wlresources.com *.medleyads.com *.cams.com *.acdn5165543.com *.protoawe.com *.google-analytics.com *.livejasmin.com *.jsmcrptjmp.com *.awemwh.com *.promo-bc.com *.bongacams.com *.bongacash.com *.gammae.com *.adglare.net www.flirt4free.com www.ohmybutt.com www.secretpartners.com *.livejasmin.com *.jsmcrptjmp.com *.awemwh.com etahub.com ctrack.trafficjunky.net wss://dev-chatserver.camster.com wss://staging-chatserver.camster.com wss://m.1ka.com wss://c1.1ka.com wss://c11.1ka.com wss://c12.1ka.com wss://c13.1ka.com wss://c14.1ka.com wss://c15.1ka.com wss://c16.1ka.com wss://c17.1ka.com wss://c18.1ka.com wss://c19.1ka.com wss://c110.1ka.com wss://c111.1ka.com wss://c112.1ka.com wss://c113.1ka.com wss://c114.1ka.com wss://c115.1ka.com wss://c2.1ka.com wss://c21.1ka.com wss://c22.1ka.com wss://c23.1ka.com wss://c24.1ka.com wss://c25.1ka.com wss://c26.1ka.com wss://c27.1ka.com wss://c28.1ka.com wss://c29.1ka.com wss://c210.1ka.com wss://c211.1ka.com wss://c212.1ka.com wss://c213.1ka.com wss://c214.1ka.com wss://c215.1ka.com wss://c3.1ka.com wss://c31.1ka.com wss://c32.1ka.com wss://c33.1ka.com wss://c34.1ka.com wss://c35.1ka.com wss://c36.1ka.com wss://c37.1ka.com wss://c38.1ka.com wss://c39.1ka.com wss://c4.1ka.com wss://c41.1ka.com wss://c42.1ka.com wss://c43.1ka.com wss://c44.1ka.com wss://c45.1ka.com wss://c46.1ka.com wss://c47.1ka.com wss://c48.1ka.com wss://c49.1ka.com wss://c410.1ka.com wss://c411.1ka.com wss://c412.1ka.com wss://c413.1ka.com wss://c414.1ka.com wss://c415.1ka.com wss://c5.1ka.com wss://c51.1ka.com wss://c52.1ka.com wss://c53.1ka.com wss://c54.1ka.com wss://c55.1ka.com wss://c56.1ka.com wss://c57.1ka.com wss://c58.1ka.com wss://c59.1ka.com wss://c510.1ka.com wss://c511.1ka.com wss://c512.1ka.com wss://c513.1ka.com wss://c514.1ka.com wss://c515.1ka.com https://dev-chatserver.camster.com https://staging-chatserver.camster.com https://m.1ka.com https://c1.1ka.com https://c11.1ka.com https://c12.1ka.com https://c13.1ka.com https://c14.1ka.com https://c15.1ka.com https://c16.1ka.com https://c17.1ka.com https://c18.1ka.com https://c19.1ka.com https://c110.1ka.com https://c111.1ka.com https://c112.1ka.com https://c113.1ka.com https://c114.1ka.com https://c115.1ka.com https://c2.1ka.com https://c21.1ka.com https://c22.1ka.com https://c23.1ka.com https://c24.1ka.com https://c25.1ka.com https://c26.1ka.com https://c27.1ka.com https://c28.1ka.com https://c29.1ka.com https://c210.1ka.com https://c211.1ka.com https://c212.1ka.com https://c213.1ka.com https://c214.1ka.com https://c215.1ka.com https://c3.1ka.com https://c31.1ka.com https://c32.1ka.com https://c33.1ka.com https://c34.1ka.com https://c35.1ka.com https://c36.1ka.com https://c37.1ka.com https://c38.1ka.com https://c39.1ka.com https://c4.1ka.com https://c41.1ka.com https://c42.1ka.com https://c43.1ka.com https://c44.1ka.com https://c45.1ka.com https://c46.1ka.com https://c47.1ka.com https://c48.1ka.com https://c49.1ka.com https://c410.1ka.com https://c411.1ka.com https://c412.1ka.com https://c413.1ka.com https://c414.1ka.com https://c415.1ka.com https://c5.1ka.com https://c51.1ka.com https://c52.1ka.com https://c53.1ka.com https://c54.1ka.com https://c55.1ka.com https://c56.1ka.com https://c57.1ka.com https://c58.1ka.com https://c59.1ka.com https://c510.1ka.com https://c511.1ka.com https://c512.1ka.com https://c513.1ka.com https://c514.1ka.com https://c515.1ka.com https://media.1ka.com https://u.1ka.com https://n.1ka.com;img-src 'self' 'unsafe-inline' data: blob: *.xvideos.com *.xnxx.com *.xvideos-cdn.com *.xnxx-cdn.com *.others-cdn.com *.hwcdn.net *.trafficfactory.biz www.google.com www.google-analytics.com ssl.gstatic.com *.nk-img.com *.camster.com *.vscdns.com *.exoclick.com *.exosrv.com *.doubleclick.net *.google.fr *.google.com; Set-Cookie: session_token=09f3c7d99a8bd8b3eAsEr7PGBLfIyZ0xdXkt-dKXf2RMrt4XXONl8guUp-VfhrUEA6oSjd9Ac4IE3QJlv6n19ARVY82T_9KbOYdMO1JY-hMIAvo-8LO492yAuP8K8_-fQpmkJAFKol5q2Rnkx5c9vKnN2A3DkEUg5UPptaRzVi3sIlh-WmjPgjy5t_fG73dredYViX8A16SkvIhEPPBPRHfQbSzdAtbnqD13kQ%3D%3D; expires=Sat, 30-May-2020 20:28:05 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=.xvideos.com Server: nginx
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước
ns4.randomserver.com 69.55.53.26 country flag NL
ns5.randomserver.com 69.55.52.220 country flag US
ns6.randomserver.com 69.55.50.20 country flag US
ns1.randomserver.com 69.55.48.186 country flag US

Mã nhúng

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm